หญ้าเทียม GT-L203G

ความสูง 3 เซน ใบหญ้าทนต่อการเหยียบย่ำเป็นพิเศษ สีเขียวสด เหมือนธรรมชาติ