หญ็าเทียม GT-L203PP

ทอหนาแน่นกว่าปกติ 2 เท่า สัมผัสนุ่ม แน่น ใบหญ้าตั้งตรงดีมาก