หญ้าเทียม ใบยาว 20มม

หญ้าเทียม ใบเยาว 20 มม. มีหญ้าแห้งแซม ทนแดดทนฝน เหมือนจริง