การติดตั้งหญ้าเทียม เครื่องมือที่ใช้ และการเตรียมพื้นผิว

หลักการหลักๆใน การติดตั้งหญ้าเทียม คือการเชื่อมต่อผืนพรมหญ้าเทียมทั้งหมดเข้าด้วยกันให้เป็นผืนใหญ่ ด้วย

เทปเชื่อมต่อหญ้าเทียม  และ   กาวหญ้าเทียม

1. การติดตั้งบนพื้นเรียบแข็ง (คอนกรีต ,ยางมะตอย, กระเบื้อง,พรม)

– ปรับระดับไม่ให้น้ำขัง และมีความลาดเอียงให้น้ำไหล

– ทำความสะอาดพื้นผิว ให้สะอาด

– ตัดหญ้าเทียม ให้เข้ารูป และทำการเชื่อมต่อกันโดย เทปเชื่อมต่อ และกาวอีพ๊อกซี่

– โดยปกติหญ้าเทียมจะมีน้ำหนักมากจนไม่มีการขยับเขยื้อน  แต่หากมีจุดส่วนขอบที่มีการเปิดได้ง่าย ให้ยึดติดกาวกับพื้นผิวอีกที

2. การติดตั้งบนพื้นอ่อน (ดิน, ทราย , หินคลุก) **

– ปรับระดับไม่ให้น้ำขัง และมีความลาดเอียงให้น้ำไหล

– ทำความสะอาดพื้นผิว ให้สะอาด ปราศจากหญ้าจริง

– ตัดหญ้าเทียม ให้เข้ารูป และทำการเชื่อมต่อกันโดย เทปเชื่อมต่อ และกาวอีพ๊อกซี่

– โดยปกติหญ้าเทียมจะมีน้ำหนักมากจนไม่มีการขยับเขยื้อน  แต่หากมีจุดส่วนขอบที่มีการเปิดได้ง่าย ให้ยึดหญ้าเทียมด้วยลวดตัว U ฝังยึดกับพื้นดิน

** ไม่จำเป็นต้องปูแผ่นพลาสติกรองพื้น เพราะจะทำให้น้ำไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ และไม่ต้องห่วงถึงการเสียหายของพื้นหลัง เพราะหญ้าเทียม GrassyTurf มีพื้นหลังที่หนาเพียงพอที่จะใช้งานได้ทันที

 

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตั้ง

– การตัดหญ้าเทียม สามารถใช้ คัตเตอร์ธรรมดา ตัดผ่าจากผิวด้านหลังได้ง่าย (ไม่ควรใช้กรรไกร เพราะจะติดส่วนใบหญ้าทำให้ยาก)

– การต่อหญ้าเทียมใช้เทปเชื่อมต่อ และ กาวอีพ๊อกซี่    การทากาวใช้ เกียงพลาสติก หรือแผ่นพลาสติดตัดเป็นใบพาย เพื่อปาดกาวให้ทั่ว

((( การติดตั้งหญ้าเทียมไม่ยากอย่างที่คิด เพียงแค่ใช้ความปรานีต และเวลาในการตัดแต่งให้สวยงาม)))

 

การติดตั้งหญ้าเทียม แบ่งตามการใช้งานได้เป็น 2 แบบ คือ

1. หญ้าเทียมสำหรับแต่งสวน ปูพื้น (Landscape Artificial Grass)

ติดตั้งหญ้าเทียม

ติดตั้งหญ้าเทียม ตกแต่ง1

ติดตั้งหญ้าเทียมตกแต่งสวน

การติดตั้งหญ้าเทียม2

 

 

2. หญ้าเทียมสำหรับสนามฟุตบอล (Soccer Artificial Grass)

ขั้นตอนการติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอล

วิธีการติดตั้งหญ้าเทียมสนามฟุตบอล

 

วัสดุเพิ่มเติมในการติดตั้ง

– เทปเชื่อมรอยต่อ (Joint Tape)  มีจำหน่าย!

หน้ากว้าง 20-40 เซนติเมตร

เทปเชื่อมรอยต่อ

เทปเชื่อมรอยต่อ

-กาว อีพ๊อกซี่ (Epoxy 2 part) มีจำหน่าย

บรรจุ 6 กิโลกรัม ต่อชุด A+B

กาวติดหญ้าเทียม