เทปเชื่อมรอยต่อ หญ้าเทียม

เทป เชื่อมรอยต่อ หญ้าเทียม สำหรับติดระหว่างรอยต่อของหญ้าเทียม 2 ชิ้น